skip to Main Content

Stall Vestpolen har vært i aktivitet siden starten på 1990 tallet, med utleie av stallplasser for privateide hester. Våre oppstallatører består i dag av en flott gjeng voksne hesteeiere og deres familier. Vi har en fin blanding av aktive utøvere inne hestesporten, dressur ridning, aktiv travhest og ellers flere hobby/turhester.

Eiere og utleier er ansvarlig for morgen og kvelds fòring av alle hestene, vi slipper dem også ut i paddocene etter morgenmaten. Hesteeier er ansvarlig for alt annet arbeid med hest og egen stallplass. Oppstallatørene har i fellesskap ansvar for å holde stallområdene og paddocene ryddige og rengjort. Utleier er også behjelpelig med all anskaffelse av kraftfòr, stråfòr og spøne, oppstallatørene blir da fakturert for uttak av nødvendige varer.

Det finnes gruslagt treningsbane rundt hele eiendommen og en utendørs ridebane.

For spørsmål om ledige stallplasser må det tas personlig kontakt med Leif Inge Lura som også kan nås via mobil

Priser for oppstalling
Avgiftsfri stalleie: Kr 2.000,-
Avgiftspliktige tjenester, fòring & utslipp: Kr. 700,-
Levering av Stråfòr (høy) – Hest: Kr. 1.500,-
Levering av Stråfòr (høy) – Ponni: Kr. 1.000,-

Vi har elektronisk fakturering da med forhåndsfakturering av stall leie og etterfakturering for uttak av kraftfòr og spøne.

slideshow