Skip to content

Hundepensjonatet har til enhver tid mange gjester, men vi har også en hel del annet arbeid vi må gjøre gjennom dagen. Vi må derfor ha noen generelle regler for inn- og utlevering av hunder til pensjonatet. Det er viktig at de som kommer til pensjonatet kommer i åpningstidene.
Ved ankomst lar dere hunden sitte i bilen til den er registrert inn og alle papirer er ferdig utfylt.

Generelt om Hundepensjonatet
Hundepensjonatet ble oppført i 2001/2002 med åpning i juni 2002 og består av:

  • 20 oppstallingsrom á 150 x 300 cm, alle m/separate klatresikre luftegårder 150 x 400 cm, hvorav alt er under tak.
  • 8 oppstallingsrom à 150 x 200 cm, alle m/separate klatresikre luftegårder 150 x 400 cm, hvorav alt er under tak.
  • Eget Isolat m/separat klatresikker luftegård, hvorav alt er under tak.
  • 1 stor løpegård på 24 x 4 m.
  • 1 liten løpegård på 8 x 4 m.

I Hundepensjonatet benyttes ikke gulvvarme, i stedet benyttes godkjente varmelamper til de hundene som måtte ha behov for ekstra varme.

Åpningstider for innlevering / henting:
Vi ber om forståelse for åpningstidene, som er helt nødvendige med hensyn til våre rutiner med renhold, fôring og mosjon av hundene.

Hverdager: Kl. 07:00 – 09:00 / Kl. 17:00 – 18:00

Lørdag / Søndag: Kl. 09:00 – 10:00 / Kl. 17:00 – 18:00

Dager stengt for inn,- og utlevering av hunder:
1. Jule,- / 1. Nyttårs,- og 1. Påskedag

INFORMASJON

For alle hunder som tas inn i pensjonatet skal det vises gyldig vaksinasjonsattest.

Vaksine til hund
Ved innsetting av hund må det legges frem attest fra veterinær der det framgår at hunden er vaksinert mot valpesyke og være gyldig (se datostempling fra veterinær), mot Parvo/Kennelhoste ikke mer enn 1 år og ikke senere enn 14 dager før den tas inn.

Hvis hunden blir syk
Hvis det er mistanke om at noen av dyrene er syke, blir de gjenstand for vanlig klinisk undersøkelse av veterinæren, som også fastsetter den videre behandling. Kostnadene ved denne undersøkelsen og behandling bæres av hundens eier. Hvis veterinæren forordner omfattende behandling av hunden, vil man såfremt det er mulig ta kontakt med eieren før slikt settes i gang.

Ved innlevering av hunden bes det vennligst opplyst om hvilke sykdommer hunden eventuelt har hatt de siste 3 ukene.

slideshow2